Cấp đông, Lạnh âm sâu

Hệ thống cấp đông:
– Nhiệt độ từ -35°C đến -50°C
– Dùng để cấp đông thủy hải sản
Hệ thống lạnh âm sâu:
– Nhiệt độ từ -50°C đến -100°C
– Dùng trong các ngành lạnh đặc thù

Showing all 3 results

HOTLINE: 0898668156