Kho lạnh, Kho mát

KHO:
Kho Mát:
– Nhiệt độ từ 0°C đến -5°C
– Dùng để bảo quản trái cây, sữa, nông sản
Kho Lạnh:
– Nhiệt độ từ -18°C đến -25°C
– Dùng để bảo quản thủy hải sản đông lạnh

Showing all 3 results

HOTLINE: 0898668156