Cấp đông, Lạnh âm sâu

Hệ thống cấp đông:
– Nhiệt độ từ -350C đến -500C
– Dùng để cấp đông thủy hải sản
Hệ thống lạnh âm sâu:
– Nhiệt độ từ -500C đến -1000C
– Dùng trong các ngành lạnh đặc thù

Xem tất cả %d kết quả

HOTLINE: 02822665588