Đá viên cà phê

Đá viên cà phê


Máy làm đá tinh khiết.

Loại: Đá viên uống bia (Φ22.2)

Công suất: từ 5 tấn đến 50 tấn

HOTLINE: 02822665588