Máy làm Đá viên uống bia

Máy làm Đá viên uống bia


Máy làm đá tinh khiết.

Loại: Đá viên uống bia (Φ50.8)

Công suất: từ 5 tấn đến 100 tấn/ngày

Máy làm đá tinh khiết.

Loại: Đá viên uống bia (Φ50.8)

Công suất: từ 5 tấn đến 100 tấn/ngày

HOTLINE: 0898668156