Đá viên uống bia

Đá viên uống bia


Máy làm đá tinh khiết.

Loại: Đá viên uống bia (Φ50.8)

Công suất: từ 5 tấn đến 50 tấn

HOTLINE: 02822665588