Máy làm Đá viên cà phê

Máy làm Đá viên cà phê


Máy làm đá tinh khiết.

Loại: Đá viên cà phê (Φ22.2)

Công suất: từ 1 tấn đến 50 tấn/ngày

Máy làm đá tinh khiết.

Loại: Đá viên cà phê  (Φ22.2)

Công suất: từ 1 tấn đến 50 tấn/ngày

HOTLINE: 0898668156