Hệ thống lạnh âm sâu (theo đặc trưng ngành)

Hệ thống lạnh âm sâu (theo đặc trưng ngành)


Hệ thống cấp đông:
– Nhiệt độ từ -35°C đến -50°C
– Dùng để cấp đông thủy hải sản

HOTLINE: 0898668156