Hệ thống lạnh âm sâu

Hệ thống lạnh âm sâu


Hệ thống lạnh âm sâu:
– Nhiệt độ từ -50°C đến -100°C
– Dùng trong các ngành lạnh đặc thù

HOTLINE: 0898668156