Kho lạnh (kích thước tùy chọn)

Kho lạnh (kích thước tùy chọn)


Kho Lạnh:
– Nhiệt độ từ -18°C đến -25°C
– Dùng để bảo quản thủy hải sản đông lạnh

Danh mục: .

HOTLINE: 0898668156