Kho lạnh


Kho Lạnh:
– Nhiệt độ từ -18°C đến -25°C
– Dùng để bảo quản thủy hải sản đông lạnh

Danh mục: .

HOTLINE: 02822665588