Kho mát


Kho Mát:
– Nhiệt độ từ 0°C đến -5°C
– Dùng để bảo quản trái cây, sữa, nông sản

Danh mục: .

HOTLINE: 0898668156