31/05/2019

Tuyển dụng 2019

Công ty TNHH Điện Lạnh RiTa Cần tuyển dụng gấp nhân sự sau: + Công nhân lắp đặt đi các công trình: 15 người , chuyên […]

HOTLINE: 0898668156